'Монитор ''Жемчужин'' (справа на втором плане). Слева на первом плане монитор ''Мартынов''

Монитор ''Жемчужин'' (справа на втором плане)